Nákupný košík

 x 
Prázdny košík

Poľská mýtna jednotka OBU FMB920

Email
OBU jednotka na výber mýta za jazdu po spoplatnených cestných komunikáciach od 1.10.2021 v Poľsku.
Napájanie 12/24V.
Cena
Základná cena s DPH179,00 €
Predajná cena179,00 €
Predajná cena bez DPH149,17 €
DPH29,83 €
Na sklade
Popis

Systém e-TOLL je moderné riešenie, založené na technológii satelitného polohovania. Slúži na výber mýta za jazdu spoplatnenými úsekmi diaľnic, rýchlostnými a štátnymi cestami v správe GDDKiA (Generálne riaditeľstvo štátnych ciest a diaľnic). Sieť spoplatnených úsekov ciest v novom systéme zostáva nezmenená. Nahradzuje doterajší systém viaTOLL.

 Pre koho je e-TOLL určený?

 • pre vozidlá, alebo jazdnú súpravu s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony

 • pre autobusy s celkovým počtom miest na sedenie vyšším ako 9, bez ohľadu na prípustnú hmotnosť 

 Vďaka palubnému zariadeniu, tzv. OBU (z ang. On Board Unit) je možné zaplatiť vypočítané elektronické mýto za jazdu spoplatnenými komunikáciami.

 OBU je zariadením triedy GNSS, ktoré odosiela geolokalizačné údaje do systému e-TOLL prostredníctvom prenosu údajov.                                                                              

Po zakúpení OBU jednotky si najskôr prístroj zaregistrujte tu: https://etoll.lontex.pl/?lang=en

Tento krok zabezpečí pridelenie tzv. Business ID, ktoré je potom nutné pre registráciu a priradenie vozidiel a zariadení. Zároveň tento krok zabezpečí, že bude skontrolovaná funkčnosť jednotky. Pri ďalšom používaní jednotky už na tomto portáli nie je potrebné nič robiť, len si tu zákazník môže overiť, že je jednotka v prevádzke (svieti na zeleno).

POSTUP:

 Kliknite na  REGISTRATION

 • Vyplňte informácie o klientovi
 • Názov firmy / company name
 • IČO / tax ID
 • Heslo / Password
 • Telefónne číslo (bez medzinárodnej predvoľby, v tvare bez začiatočnej číslice „0“. Napr:  905 123 456
 • E-mail
 • Potvrďte svoj súhlas s pravidlami
 • Pridajte zariadenie zadaním ID čísla jednotky ( IMEI číslo sa nachádza pod QR kódom na zadnej časti jednotky) + ŠPZ vozidla.
 • Dokončite registráciu kliknutím na tlačidlo „Finish registration“
 • Systém vygeneruje potvrdzujúci e-mail ktorý obsahuje kompletné informácie.

ID firmy: xxx-xxxxxx musíte zadať na karte „Pridať zariadenie“ / „ADD DEVICE“ vo svojom účte e-TOLL. Prečítajte si pokyny k registrácii v systéme e-TOLL.

PIN prijatý v e-maile je možné použiť v mobilnej aplikácii e-TOLL LONTEX (dostupnú v Google Play a App Store), určenej na monitorovanie správneho fungovania terminálov.Prihlásenie je IČO spoločnosti, pričom PIN je priradený každému terminálu zvlášť.

Po týchto krokoch už môžete sledovať správnu funkčnosť vašich terminálov v e-TOLL LONTEX aplikácií.

Nevyhnutné je tiež registrovať sa v systéme e-TOLL a priradiť palubnú jednotku k vybranému vozidlu.  Pred registráciou vozidiel a jednotiek je nutné najskôr nabiť účet minimálne 20 zlotými, inak registráciu nemožno vykonať. Pri registrácii jednotiek je nutné do systému zadať business ID, ktoré užívateľ získal v kroku 1, pri registrácii v Lontex.

Online registráciu do e-TOLL systému

(jednotka musí byť pri tomto úkone v zapaľovaní pod napätím, z dôvodu komunikácie SIM karty.

Nemusí to byť vozidlo ku ktorému bude spárovaná mýtna jednotka) 

Navštívte web https://etoll.gov.pl/sk/tazke/ a kliknite na Prihlásenie

1. Zadajte prihlasovacie meno a heslo – pripravte si údaje ( meno a priezvisko, e-mail, typ a číslo identifikačného dokumentu )

2. Zadajte, kto zaplatí poplatok, a zaregistrujte subjekt

 • Súkromná osoba
 • Firma

Ak registrujete spoločnosť v e-TOLL, alebo ste si vybrali možnosť registrácie pomocou prihlasovacieho mena a hesla, pripravte si:

- dokument potvrdzujúci vaše oprávnenie zastupovať ju
- registračné dokumenty spoločnosti a priložte digitálne (napr. sken) zobrazenie požadovaných dokumentov.

 Váš účet bude vytvorený a autentifikácia sa uskutoční po overení dokumentov. Kým nie je autentifikovaná, môžete službu používať iba ako predplatený fakturačný účet.

 1. Prihláste sa do účtu a vytvorte fakturačný účet
 2. Pridajte vozidlo

Na základe evidenčného čísla / čísla VIN je možné zo systému CEPIK automaticky stiahnuť údaje o vozidle registrované v Poľsku.

 1. Vyberte spôsob platenia
 • Fakturačný účet s platbou vopred
 • Pravidelná fakturácia
 1. Pridajte palubnú eTOLL OBU jednotku
 2. Spárujte jednotku s vozidlom
 3. Aktivujte palubnú OBU jednotku  

Návod na prihlásenie do e-TOLL: https://etoll.gov.pl/sk/tazke/registracia-v-e-toll/ako-sa-prihlasit-do-e-toll/

Infolinka: https://etoll.gov.pl/sk/tazke/kontakt/infolinka-e-toll/

Statusy pre palubnú jednotku Lontex

zelená - v poriadku

žltá - údaje sú odosielané neskôr

šedá - OBU nie je zapnutá do zapaľovača

červená - dáta nie sú odosielané, používateľ by mal zastaviť (resp. môže prejsť pár metrov a skúsiť, či to nebol iba výpadok v sieti, ak nie, môže ešte použiť aplikáciu v telefóne)

 

Diódy na jednotke

Jednotka je v poriadku, ak bliká na zeleno. Keď svieti alebo nesvieti, znamená to chybu a je nutná kontrola na webových stránkach: 

Náš tovar