Nákupný košík

 x 
Prázdny košík

Samolepka "Mŕtvy uhol" LKW Francúzsko - na plachty

Email
Povinné značenie vo Francúzsku od 1. januára 2021 pre vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t (nákladné i osobné) !

Charakteristika produktu:
70µ polymerická PVC fólia pre digitálnu tlač, pre LSE povrchy
Táto fólia bola špeciálne vyvinutá pre aplikácie na povrchy s nízkou povrchovou energiou (LSE), ktoré sú všeobecne ťažko polepiteľné, napr. tvrdé plasty, automobilové laky na báze vody, a pod. Rovnako sa táto fólia dá efektívne použiť na povrchy s nízkou povrchovou teplotou. Produkt je vhodný na rovné povrchy, má podkladový papier, ktorý ponúka vynikajúcu rovinnosť.
Cena
Základná cena s DPH1,69 €
Predajná cena1,69 €
Predajná cena bez DPH1,41 €
DPH0,28 €
Na sklade
Popis

Od 1. januára 2021 platí vo Francúzsku povinnosť pre vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t (nákladné i osobné), mať na vozidle vyznačené tzv. 'Mŕtve uhly', a to takým spôsobom, aby spĺňali čo najväčšiu viditeľnosť, najmä pre cyklistov, chodcov a užívateľov osobných dopravných prostriedkov a značenie bolo viditeľné zo strán aj zozadu vozidla. • Nariadenie sa vzťahuje aj na vozidlá registrované v zahraničí. • Výnimku majú poľnohospodárske a lesnícke vozidlá a vozidlá zimnej údržby, služobné vozidlá správy ciest a diaľnic. • Za nedodržanie povinnosti môže byť udelená pokuta vo 4. triede. • Napríklad pre súpravu ťahač s návesom je potrebné 6 ks samolepiek. Umiestnenie značiek na vozidle: Označenia musia byť viditeľné za všetkých okolností a súčasne nesmie obmedzovať viditeľnosť regulačných tabuliek a značiek vozidlá, svetelných a signalizačných zariadení a nesmie zasahovať do zorného poľa vodiča. Značenie nesmie byť umiestnené na sklenených častiach vozidla. Znázornenie polohy značiek na vozidle: Značenie musí byť na motorovom aj prípojnom vozidle; Všetky značky na vozidle musia byť umiestnené v predpísanej výške meranej od zeme: minimálne 0,90 a maximálne 1,50 m; • na prednej časti vozidla budú umiestnené na ľavej i pravej strane vo vzdialenosti do jedného metra od prednej časti vozidla, u návesov je vzdialenosť od jedného metra za čapom prípojného vozidla; • v zadnej časti vozidla bude značka umiestnená napravo od stredovej osi. Poznámky: • motorové vozidlá a prípojné vozidlá, u ktorých je technicky nemožné splniť požiadavku na predpísanú výšku značenia (merané od zeme), budú mať značky umiestnené v najbližšej možnej polohe horného limitu, ale nie vyššie ako 2,10 m; • vozidlá so systémami priameho videnia v spodnej časti dverí alebo sklenenými dverami, sú vybavené značkami umiestnenými vo vzdialenosti od prednej časti vozidla čo najbližšie predpísanej vzdialenosti s toleranciou 10 stôp. Od vzdialenosti 3 m možno upustiť, ak konštrukcia vozidla neumožňuje umiestnenie značiek tak, aby neboli umiestnené na jeho zasklenie; • kritériá pre umiestnenie zadných značiek neplatia pre vozidlá, u ktorých je to technicky nemožné - napríklad kontajnery, cisterny, valníky, odnímateľné korby s ramenami, ap. Tieto vozidlá budú mať značenie umiestnené na zadnej strane v rámci možností. • kritériá pre umiestnenie bočných značiek neplatia pre prípojné vozidlá, u ktorých je to technicky nemožné a značky budú umiestnené v polohe, ktorú ich konštrukcia umožňuje. • motorové a prípojné vozidlá, u ktorých je preukázaná nemožnosť inštalácie značiek v dôsledku ich konštrukcie, majú výnimku z povinnosti značenia "mŕtvych uhlov" na bokoch / alebo v zadnej časti.

Náš tovar